Skip to main content

Whakawhiti Huatau, Toru: The Language of Interaction and Exchange

Kia whai wahi te tauira ki te whakapakari i tona reo i roto i nga horopaki kitea ai i runga i te marae. To enable students to develop their command of language in common marae contexts

Information
Course Code TREO304
Level 3
Credits 15

Description

Tohua i ngā āhuatanga o te pōwhiri/whakatau.

Explain key components of the welcome process (specified region).

Whakamārama i te hiringa o te kīnaki, me te waiata kia wana.
Explain the role of song in support of welcome and perform appropriately.

Whakamahi tika i ngā whakatakotoranga kōrero e hāngai ana ki ngā momo wāhi o te marae e pai ai te whakawhiti whakaaro.
Correctly use language reflective of different parts of the marae at a level where basic conversation can be maintained.

Delivered as part of the following programmes