Course Display

A-Z study guide

Course code

TREO304

Level

3

Credits

15.0

Estimated hours

150.0

Kia whai wāhi te tauira ki te whakapakari i tōna reo i roto i ngā horopaki kitea ai i runga i te marae.

To enable students to develop their command of language in common marae contexts.

Learning outcomes

Tohua i ngā āhuatanga o te pōwhiri/whakatau.

Explain key components of the welcome process (specified region).

Whakamārama i te hiringa o te kīnaki, me te waiata kia wana.
Explain the role of song in support of welcome and perform appropriately.

Whakamahi tika i ngā whakatakotoranga kōrero e hāngai ana ki ngā momo wāhi o te marae e pai ai te whakawhiti whakaaro.
Correctly use language reflective of different parts of the marae at a level where basic conversation can be maintained.