Course Display

A-Z study guide

Course code

TREO303

Level

3

Credits

15.0

Estimated hours

150.0

He whakarite i te tauira kia tika tana whakarite kaupapa, kia tika tana mihi i raro i te maru o te kaiako.

To prepare the students to conduct themselves and show gratitude appropriately in a range of settings with supervision .

Learning outcomes

Whakamārama i te mana o te karakia e tika ana mō te taumata o Te Reo.
Explain significance of karakia while using accurate language reflective of level.

Whiriwhiri, ki te taki i te karakia e tika ana mō ngā horopaki kua tohua me te taki karakia kia tika te rere me te whakahua.
Identify and perform appropriate karakia in prescribed settings with accurate pronunciation and intonation.

Whakarite me te whakahua i te mihi me te karakia e hāngai ana ki ngā horopaki kua tohua nā runga i te mōhio ki ngā tikanga, me Te Reo Māori.
Apply knowledge of tikanga and Te Reo Māori to develop and perform appropriate welcomes and karakia within prescribed settings.

Whakamārama i ngā tikanga o te iwi kāinga hei whakarite mō te hui tangata.
Explain selected local customs relative to hui including preparation.