Course Display

A-Z study guide

Course code

TREO201

Level

2

Credits

15.0

Estimated hours

150.0

Kia whai wahi te tauira ki te whakapakari i nga pakiaka o Te Reo i roto i nga tuahuatanga. To enable students to communicate in basic Te Reo Maori in varied, familiar, and predictable situations

Learning outcomes

Te whakamahi tika i ngā kupu ā-kaupapa o ētahi horopaki ka tohua ā tuhi, ā kōrero.
Appropriately use vocabulary relative to written and spoken selected contexts.

Kōrero Māori i ngā horopaki kua mārama ki te tauira.
Demonstrate comprehension of, and respond to, spoken Māori appropriately in predictable contexts.

Pānui me te mārama ki ngā kōrero i roto i ngā tuhinga mō ngā kaupapa kua mārama ki te tauira.
Demonstrate comprehension of predictable written texts on familiar subjects.