Skip to main content

Ngā Whakatakoto o Te Reo, Rima: Māori Language Grammar 5

Kia ahei te tauira ki te whakarea i nga pukenga e matau ai ki te mita o te mana whenua me etahi atu ahua tauwhaiti ki nga turerenga ma te whakamahi, ma te whakau, ma te whakaputa ano hoki hei nga horopaki kua tohua. To enable students to become familiar with dialect (including local) and use increasingly complex language patterns in prescribed contexts

Information
Course Code TREO501
Level 5
Credits 15

Description

Whakamahi rautaki wetewete e mārama ai ki ngā tuhinga/kōrero tauhou i ngā horopaki ka tohua.
Apply strategies to decode and understand unfamiliar text/speech in prescribed contexts.

Whakatau me te whakamahi tika i ngā tūrerenga me ngā kupu e hāngai ana hei ngā horopaki ka tohua e whitiwhiti whakaaro ai.
Identify and accurately apply language patterns and vocabulary to communicate in prescribed contexts.

Whakamahi i ngā hangarau hei whakaputa whakaaro i Te Reo Māori ki ngā minenga maha.
Use technology to express ideas in Te Reo Māori to varying audiences.