Skip to main content

Ngā kōrero whakanikoniko: Māori Language Phrases and Proverbs

Kia ahei te tauira ki te hanga korero hei whakapuare i ona moemoea, wawata, hiahia ma te whakamana i ona tatai ki te whenua, nga whakapapa me nga korero a nga tupuna. To enable students to use Maori language to illustrate ones' connections to land, the environment, prominent places, people, histories and stories by use of idioms and proverbs

Information
Course Code TREO302
Level 3
Credits 15

Description

Whakamahi pepeha whakataukī/whakatauākī, ā tuhi, ā kōrero, hei whakapuaki i te whakaaro, hei tohu i te tuakiri me ngā hononga o te tangata i ngā horopaki e tika ana.
Use proverbs and pepeha appropriately in written and oral form to express thoughts, identity and connection (geographically and through geneology) in speaking and writing.

Whakamahi kīwaha i ngā horopaki e tika ana.
Use appropriate idiom to express thought and emotion in speaking and writing.

Whakamārama i nga whakataukī/whakatauākī, kīwaha, kīanga kua tohua.
Explain specified examples of idiom, proverbs and colloquial sayings.

Whakamahi tika i Te Reo Māori me ngā momo kīanga kia hua mai tētahi tuhinga auaha mō tētahi kaupapa motuhake.
Apply knowledge of colloquial phrases and Te Reo Māori to create accurate and original pieces of writing.

Delivered as part of the following programmes